cần gạt mưa

Vì sao phải thay cần gạt mưa cho xe ô tô?
Vì sao phải thay cần gạt mưa cho xe ô tô?

Vì sao phải thay cần gạt mưa cho xe ô tô? Cần gạt mưa là dụng cụ gắn phía trước kính lại của xe ô tô. Phụ kiện này có nhiệm vụ lại bỏ nước, bụi bẩn bám trên bề mặt kính lái. Đặc biệt là nước mưa khi di chuyển...